Vote for Mafia Returns

Featured Game

High Descent

High Descent

Play High Descent Now!

Recent Votes

Androidian9 Votes
Dragon Swords3 Votes
Infinite Mafia316 Votes
MafiaChronicles12 Votes
Silver Assassins V21 Votes
Police Mayhem3 Votes
Mafia Returns3546 Votes
EternalWars4 Votes